Stor risk för äldre att få livmoderhalscancer

Kvinnor som tidigare i sitt liv har haft cellförändringar har en större risk att drabbas av vaginalcancer eller livmoderhalscancer när de blir äldre. När de har passerat 60 år så accelererar risken.


Enligt en ny svensk forskning så har de kvinnor som tidigare drabbats av cellförändringar en fördubblad risk att drabbas av vaginalcancer eller livmoderhalscancer när de blir äldre än 60 år. När kvinnorna är äldre än 70 år så har risken ökat till sex gånger så stor. Risken fortsätter sedan att öka hela tiden med åldern. Vid 80 års ålder kan risken vara tiodubblad.

Idag så erbjuds alla kvinnor mellan 23 år och 60 år regelbundna kontroller för att upptäcka cellförändringar. Men i och med denna forskning så anser forskargruppen att de kvinnor som tidigare har haft cellförändringar ska erbjudas kontroller även efter 60 års ålder. Detta skriver DN