✕ Stäng

Stöd vid lymfom

Att få ett cancerbesked väcker många frågor och man behöver stöd, både från närstående och från vården.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019

Stöd

Stöd från anhöriga

Man har ofta många frågor efter att man har fått ett cancerbesked, och det är många tankar som snurrar samtidigt i huvudet.

Därför kan det vara bra att ha med en närstående vid samtalen med läkaren. Både som känslomässigt stöd men också för att komma ihåg den information man själv lätt kan glömma bort.

Fråga dina närstående om hjälp, de vill hjälpa dig men vet oftast inte hur.

Stöd från vården

Ett cancerbesked väcker många frågor och man kan även lätt missa information. Det kan också ta ett tag från det att man fått besked om cancern till det att behandlingen sätter igång. Under den perioden har man inte en lika tät kontakt med vårdpersonal och man vet inte riktigt då vart man ska vända sig.

Man kan exempelvis då kontakta Cancerfonden eller Cancerupplysningen. Cancerfonden har både forum, samtalsvänner och stödlinjer. Klicka här för att komma till Cancerfonden.

Till Cancerrådgivningen kan du ställa frågor och få stöd genom telefon, mail eller besök. Klicka här för att komma till Cancerrådgivningen.

På många sjukhus finns det även så kallade kontaktsjuksköterskor och kuratorer som kan ge stöd.