Så kommer du – undan prostatacancer

Ju oftare män får utlösning desto mindre risk löper de att drabbas av prostatacancer. Det visar en ny studie från Harvard.


Amerikanska forskare vid Harvard School of Public Health har studerat hur regelbunden ejakulation påverkar risken för prostatacancer. I en omfattande studie fick 32 000 män besvara frågor om hur ofta de ejakulerade i åldern 20-29, i åldern 40-49 samt hur ofta de ejakulerade förra året. Forskarna definierade sedan en hög ejakuleringsfrekvens som minst 21 gånger per månad och en låg frekvens som mellan 4 till 7 gånger per månad.

 

Forskarna jämförde sedan svaren med data kring deltagarnas prostatabesvär. Av de 32 000 deltagarna hade 3 839 personer diagnosticerats med prostatacancer och av de hade 384 avlidit. Studien som publicerats i den amerikanska tidskriften The journal of urology kunde visa ett tydligt och statistiskt säkerställt samband mellan hög ejakuleringsfrekvens och låg risk för prostatacancer. Resultat stödjer tidigare studier som också antytt ett samband men som inte kunnat säkerställa det definitivt.