Riskminskning via hälsosamma levnadsvanor

WHO listar tolv hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för cancer.

Ett par händer bryter isär en cigarett

Att sluta röka kan avsevärt minska risken för cancer


Artikeln är framtagen i samarbete med iCellate

Antalet cancerfall ökar bland de 53 länderna inom Världshälsoorganisationens (WHO) europeiska region. Under 2012 diagnostiserades 3,7 miljoner personer med cancer – en siffra som beräknas öka med 25% år 2030 och nå 4,6 miljoner.

Enligt WHO beror ökningen på en åldrande befolkning och faktorer såsom dåliga kostvanor, tobak- och alkoholkonsumtion, brist på regelbunden fysisk aktivitet, övervikt och exponering för cancerframkallande ämnen.

Tolv tips för ett hälsosamt liv utan cancer

I samband med organisationens årliga kampanj för att minska den globala cancerbördan har WHO listat tolv hälsosamma levnadsvanor för att minska risken att utveckla cancer.

 1. Rök inte. Undvik konsumtion av all form av tobak.
 2. Gör ditt hem rökfritt. Stöd rökfri-policys på din arbetsplats.
 3. Gör något aktivt för att bibehålla eller uppnå en hälsosam vikt.
 4. Rör på dig dagligen. Begränsa ditt stillasittande.
 5. Anamma hälsosamma kostvanor:
  – Ät mycket fullkorn, baljväxter, frukt och grönt.
  – Begränsa kaloririk mat (högt socker- och fettinnehåll) och undvik sockrade drycker.
  – Undvik processat kött; begränsa intaget av rött kött och mat med högt saltinnehåll.
 6. Minska din alkoholkonsumtion. Att inte dricka alkohol överhuvudtaget kan minska cancerrisken.
 7. Undvik att exponeras för solen för mycket, särskilt barn. Använd solskydd och skippa solariet.
 8. På jobbet bör du skydda dig mot cancerframkallande ämnen genom att följa arbetsplatsens hälso- och säkerhetspolicy.
 9. Ta reda på om du utsätts för höga radonhalter i hemmet. Gör något för att minska radonhalterna.
 10. För kvinnor:
  – Amma ditt barn om du kan. Mammor som ammar har en minskad bröstcancerrisk.
  – Begränsa användningen av hormonersättningsterapi (HRT).
 11. Säkerställ att dina barn är vaccinerade mot:
  – Hepatit B (nyfödda)
  – Humant papillomavirus, HPV (tjejer)
 12. Delta i det nationella screeningprogrammet för cancer. I Sverige finns det screening för:
  – Bröstcancer (mammografi)
  – Livmoderhalscancer (cellprov)
  – Tjock- och ändtarmscancer i vissa regioner (avföringsprov)

chat
expand_more

Hitta rätt artiklar om cancer

clear