✕ Stäng

Prostatacancer i samband med testikelcancer

Prostatacancer drabbar ungefär 10 000 män i Sverige varje år och är därmed den vanligaste cancern i Sverige.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019
prostatacancer

Prostatan är lika stor som en valnöt. Den har som uppgift att lagra och avge ett basiskt sekret som tillsammans med spermier bildar sperma.

Symptom på prostatacancer

  • Svårigheter att kissa
  • Kissar ofta
  • Känns trångt när du kissar

Vem drabbas?

Ungefär 10 000 män drabbas varje år av prostatacancer. De flesta som drabbas är män över 45 år.

Orsakerna till prostatacancer är fortfarande okända. Däremot vet man att tio procent av de som drabbats har en ärftlighet för sjukdomen.

Man tror också att testikelcancer kan bero på livsstil och miljö då sjukdomen är vanlig i USA och Skandinavien men är ovanlig i Japan och Kina.

Sprider sig ofta till skelettet

Om tumören i testikeln blir för stor att den växer utanför prostatan kan den sprida sig till andra delar av kroppen. Ofta sprids den då till skelettet eller till lymfkörtlarna. När cancern har nåt dit är den ofta svår att bota.

Så går undersökning till

Läkaren känner med ett finger genom analöppningen om den finns någon tumör i prostatan. Sedan tas ett blodprov. Om blodprovet visar positivt och läkaren har kunnat känna något fel i prostatan görs ett vävnadsprov.

Om det visar sig att du har prostatacancer får du också göra en utredning för skelettcancer då det är vanligt vid prostatacancer.

Behandling

Behandlingen ser olika ut från fall till fall. Prostatacancer kan behandlas med operation, strålning, hormonbehandling och cytostatika.

Hormonbehandling kan hämma utsöndringen av testosteron eller blockera effekterna av testosteron. Vilket gör att de cancerceller som är beroende av hormonet dör ut. Om hormonbehandling inte hjälper kan cytostatika lindra.

Prognos ser olika ut beroende på spridning

Prognosen ser olika ut beroende om cancern har spridit sig utanför prostatan eller inte. Om cancern inte har spridit sig är prognosen relativt god. Eftersom prostatacancer växer relativt långsamt så upptäcks den oftast innan den har hunnit sprida sig.

Om den däremot har spridit sig är oddsen däremot ganska låga att bli helt frisk. Däremot förkortar inte prostatacancer livet särskilt mycket för de flesta eftersom de flesta som drabbas av prostatacancer är äldre personer och idag finns bra behandling som kan förlänga livet och öka livskvaliten.

Om cancertypen är väldigt elakartad, växer snabbt och sprider sig snabbt är den dock svår att behandla.