Prognos vid magcancer

Hur prognosen ser ut vid magsäckscancer beror helt på hur långt gången sjukdomen är och om den därmed har hunnit sprida sig. Här under i tabellerna kan du se siffror från Cancerfonden på insjunkande, överlevnad och dödlighet sedan 1980. Klicka på bilden för större bild.


överlevnad magsäckscancer

Källa: Cancerfonden. Klicka på bilden för större bild.

Om cancern upptäcks i tidigt skede

Om cancern upptäcks i tid och inte har spridit sig så är prognosen bättre. Hälften av de som drabbas av ospridd magsäckscancer lever efter fem år.

Om cancern bildat dottertumörer

Har dock cancern hunnit sprida sig ut i lymf- och blodkärl finns det stora risker för att cancern har hunnit bilda dottertumörer, metastaser, i kroppen.

Om cancern har spridit sig så är sannolikhet låg att du blir helt frisk. Däremot finns det många behandlingar som bromsar upp sjukdomsskedet och som kan förlänga livet.

Överlevnad totalt sett

Totalt sett av alla som drabbas av magsäckscancer så lever 20 procent efter fem år.