✕ Stäng

Prognos och överlevnad vid lymfom

Det finns olika typer av lymfom. Hur din prognos ser ut beror till stor del på vilken typ av lymfom du har drabbats av.

Linda Nestor, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019
lymfom prognos

Siffror från Cancerfonden och Socialstyrelsen. Klicka på bilden för att se tydligare.

Varje år drabbas ungefär 2000 personer av lymfom (ej räknat med Hodgkins lymfom).

Av dessa dör ungefär 850 personer av sjukdomen. Hur din prognos och även behandling ser ut beror på typ av lymfom: 

Lågmalignt lymfom

Lågmalignt lymfom är den lugnare formen av lymfom. Denna sjukdom kan du oftast leva ett helt vanligt liv med. Om du inte har fått symptom än så avvaktas behandlingen till dess att du får symptom. Sjukdomen är dock kronisk så behandlingarna kan behöva upprepas.

Högmalignt lymfom

Om du drabbas av högmalignt lymfom, som är snabbväxande, är det viktigt att börja behandlingen direkt.

Efter 10 år lever ungefär 55 procent av de som drabbas av högmalignt lymfom. Bäst prognos har unga personer.

Om du får ett återfall efter behandlingen så behandlas detta med stamcellstransplantation. Däremot bör man helst vara under 60 år för att klara av en sådan transplantation.