✕ Stäng

Primär levercancer – ovanlig och svår

Att cancer börjar i levern är relativt ovanlig då ungefär 350 personer varje år drabbas av detta i Sverige. Däremot är det vanligt att cancer sprider sig till just levern och bildar där dottertumörer, metastaser. Symptomen på levercancer är ofta vaga och därför upptäcker man ofta sjukdomen för sent.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

Symptom

Levercancer ger väldigt otydliga symptom. Det är först i ett sent skede av sjukdomen som symptomen blir tydligare.

Vanliga symptom kan då vara obehag i magen, illamående, aptitlöshet och viktnedgång. Andra symptom kan vara ryggont i höjd med skulderbladen under en längre tid och gulsot.

Vilka drabbas?

Sjukdomen drabbar främst äldre människor och är vanligast hos män. Personer som lider av fetma har en fördubblad risk att drabbas. Skrumplever, hepatit B eller hepatit C är också sådana sjukdomar som ökar risken för levercancer.

Andra faktorer som kan orsaka levercancer är anabola steroider, mögelgifter, kemiska lösningar, arsenik och nitrosaminer.

Vad är levercancer?

En cell i levern börjar dela sig ohämmat och tillslut bildas en tumör. Cancer i levern kan också komma från en tumör någon annanstans i kroppen som har spridit sig till levern. Detta kallas då för dottertumörer, metastaser. Om metastaser har bildats i levern går cancern oftast inte att bota.

Undersökningar

Om du misstänker att du har levercancer bör du kontakta sjukvården. Där tar de först ett blodprov på dig för att se om det ens finns någon misstanke om sjukdom. Finns det en misstanke kan man med en ultraljudsundersökning se om det finns något onormalt i levern. Om det är svårt att se kan datortomografi, magnetkamera, nålbiopsi och laparoskopi vara bra metoder för att fastställa diagnos.

Behandla genom operation

Behandling av levercancer görs med kirurgi. För att det ska vara möjligt att operera bort tumörerna i levern får cancern inte ha spridit sig varken utanför levern eller över en för stor del av levern.

Patienten ska också ha ett så pass bra allmäntillstånd att klara av en operation och det får inte heller finnas någon annan sjukdom i levern.

I vissa enstaka fall är levertransplantation möjligt men i dessa fall får tumören inte vara för stor, de får inte finnas för många och ingen spridning får ha skett.

Prognos

För att bli frisk från levercancer behövs operation. Om operation är möjligt blir de flesta friska. Dock är det en väldigt liten andel som kan opereras, de flesta får istället palliativ vård. Ungefär 16 procent av de som drabbats av levercancer lever efter fem år.