Annons från iCellate

Orolig? Testa dig mot ärftlig cancer med GeneMate®

Har du familjemedlemmar som drabbats av cancer? Om någon nära släkting diagnostiserats i yngre år än vad som är vanligt eller drabbats av mer än en cancerform kan du överväga att testa dig och bedöma hur stor risken är för dig att bli sjuk.
– Gentestet GeneMate® analyserar så kallad ”genomiskt DNA”, som innehåller information om din ärftliga cancerrisk, säger Iohn Ryott, COO på iCellate.Här beställer du hem ditt test

Cancer i släkten kan skapa stor oro – som ibland kan vara helt onödig. En tredjedel av befolkningen drabbas av sjukdomen någon gång under sitt liv och fem till tio procent av all cancer är ärftligt orsakad. Ändå finns det mycket du kan göra för att förebygga risken om du upptäcker den i tid.

Det svenska, medicintekniska bolaget iCellate utvecklar produkter inom områdena cancerdiagnostik och individuell cancerbehandling. Genom ett vanligt blodprov kan de hjälpa dig och din läkare att hitta och typbestämma misstänkt eller påvisad cancer i sjukdomens olika skeden. Ett salivprov räcker för att utreda din ärftliga cancerrisk.

Vill du testa dig mot ärftlig cancer? Beställ hem GeneMate® här

– Tekniken vi använder oss av kallas Next Generation Sequencing (NGS), vilket är en metod att snabbt kunna analysera stora mängder genetisk data. Genom att förstå din ärftliga cancerrisk kan du och din vårdgivare lägga upp en plan för att minska din risk tillsammans, eller för att detektera cancer genom screening. Dina ärftliga genförändringar kan även ha betydelse i behandlingsval vid ärftligt orsakad cancer, säger Iohn Ryott, företagets COO.


Analys genom saliv- eller blodprov
I dag erbjuder iCellate GeneMate® som ur ett salivprov kan isolera DNA, analysera de ärftliga anlagen och bedöma om det föreligger en förhöjd risk att utveckla en viss typ av cancer. Inom kort kommer de erbjuda två tjänster till: OncoMate® som kan ge vidare möjligheter till typbestämning och förslag på riktad medicinsk behandling vid bekräftad cancerdiagnos, samt CellMate® som kan påvisa eventuell cancer redan innan symptom uppstår genom ett enkelt blodprov som analyserar cirkulerande tumörceller (CTC).

OncoMate® och CellMate® lanseras i slutet av 2021, men redan nu kan du beställa hem GeneMate®-testet och ur salivprov få svar på om det föreligger en förhöjd risk för dig att utveckla en viss typ av cancer, baserat på dina gener.

”Du får en konkret riskbedömning”
– När du beställer GeneMate® får du hem en box med material och tydliga instruktioner, så att du kan ta testet när det passar dig. Det ingår ett provtagningskit för saliv som du sedan skickar tillbaka till vårt labb i samma box. Därefter sker en genetisk analys av 29 gener och du får en klinisk rapport med en konkret riskbedömning. Vårt kliniska team finns förstås tillgänglig för vägledning och rådgivning under hela resan, så att du snabbt och enkelt kan stilla oron och få svar på dina frågor.


Här beställer du hem GeneMate®

chat
expand_more

clear