✕ Stäng

Om lungcancer

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen. Nio av tio som drabbas är rökare. Varje år drabbas 3 500 personer i Sverige.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

Symptom på lungcancer

När symptomen börjar komma har tyvärr sjukdomen kommit långt i sjukdomsskedet. Det vanligaste symptomet är då hosta. Antingen torrhosta eller slemhosta som kan innehålla blod.

Andra symptom är lunginflammation, andfåddhet, smärta i bröstkorgen, trötthet och svullna lymfkörtlar.

Vilka drabbas?

Nio av tio som får lungcancer är rökare. Lungcancer har alltid drabbat fler män än kvinnor men insjuknandet av kvinnor ökar.

Ålder

De flesta som drabbas är 60 år eller äldre. Bara fem procent av de som drabbas är under 50 år.

Vad orsakar lungcancer?

Rökning är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer. Men även ämnen i olika arbetsmiljöer som asbest och ämnen som kan finnas i vissa bostadshus som radon ökar risken för lungcancer, speciellt i kombination med rökning.

Undersökning – om du misstänker lungcancer

Om din läkare misstänker att du lider av lungcancer röntgas dina lungor. Lungcancer ses oftast direkt på röntgen och läkaren kan också se vilken typ av lungcancer du har, vart den befinner sig och hur stor tumören har blivit. Däremot kan det vara svårt att se små tumörer på röntgen.

Det finns flera andra undersökningar för att upptäcka lungcancer och för att fastställa en säkrare och mer exakt diagnos.

Olika typer av lungcancer

Det finns olika typer av lungcancer; småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer.

Småcellig lungcancer växer fort och hinner sprida sig till andra organ tidigt i sjukdomsskedet. Därför är småcellig lungcancer farligare än icke-småcellig lungcancer.

Läs mer om de olika typerna här.

Behandling

Operation är den vanligaste metoden mot lungcancer, speciellt om lungcancer bara finns i ena lungan. Det behövs dock vissa förutsättningar för att operation ska fungera. Vid risk för återfall brukar operationen kompletteras med strålbehandling. Om patienten inte kan opereras sätts en mer intensiv strålbehandling in i botande syfte.

Cytostatikabehandling kan även i vissa fall bota cancern eller förlänga livet på de som har lungcancer.

Om rökning sker under behandlingen försämras effekten av behandlingen och biverkningarna blir värre.

Prognos

Prognosen för lungcancer är sämre än för andra former av cancer. Detta kan bero på att sjukdomen har hunnit gå ganska långt innan de första symptomen visas.

Det kan också bero på att många som lider av lungcancer ofta också lider av lungsjukdomen KOL eller hjärt- och kärlsjukdom.

KOL

KOL, Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom, är den femte vanligaste dödsorsaken i världen. En halv miljon svenskar är drabbade och antalet ökar varje år. Det är oftast rökare som drabbas av KOL. Läs mer om sjukdomen här.