✕ Stäng

Olika typer av lungcancer

Det finns olika typer av cancer i lungorna. De brukar delas in i två huvudgrupper: Småcellig lungcancer och icke småcellig lungcancer. Cancern kan också ha nått olika stadier.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

Olika typer av cancer behandlas olika

Olika typer av cancerBeroende på vilken typ av cancer det ser utseendet och ursprunget annorlunda ut. De växer också olika snabbt och kan botas på olika sätt. Läs mer om behandling här.

Småcellig lungcancer

Småcellig lungcancer växer fortare än icke småcellig cancer. På grund av sin snabba tillväxt sprider den sig till andra organ tidigt under sjukdomsskedet. Därför är den nästan alltid spridd när den upptäcks.

Småcellig lungcancer består av små tätt packade celler och är starkt kopplad till rökning. Ungefär 15 procent av alla som får lungcancer får småcellig lungcancer.

Icke-småcellig lungcancer

Det finns olika typer av icke-småcelligcancer. De två vanligaste är Adenokarcinom och Skivepitelcancer.

Adenokarcinom kallas också för körtelcancer. Det är den vanligaste formen av lungcancer hos både män och kvinnor och är också den typ av cancer som ökar mest. Denna typ av lungcancer kan även drabba de personer som aldrig har rökt. Den startar och växer i körtelceller i lungorna. Bronkioalvelär lungcancer är en undergrupp till Adenokarcinom.

Skivepitelcancer är den näst vanligaste lungcancerformen. Cancern startar och växer från lungans bronker i en vävnad där cellerna är platta och formade som skivor som ligger lager på lager.

Vilken typ av lungcancer du har kan vara avgörande för vilken typ av behandling du får.

Olika stadier

Beroende på hur långt gången sjukdomen är delas den in i fyra olika stadier. Är sjukdomen i stadie ett är tumören begränsad och har inte spridit sig utanför lungan/luftrören. Är sjukdomen i stadie två eller tre har cancern spridit sig till vissa lymfkörtlar. I stadie fyra har lungcancern spridit sig och bildat dottertumörer i andra organ.

Om sjukdomen är i stadie ett eller två kan cancern botas med antingen strålning eller operation. Men all cancer ser olika ut och det finns alltid gränsfall.