✕ Stäng

Järntillskott kopplas till känd cancermarkör

Ny studie från Chalmers Tekniska högskola visar koppling mellan vanliga järnämnen som används i kosttillskott och en känd cancerbiomarkör. "Kan vara cancerogent" säger forskare bakom studien.

Ingrid Lund  16 april 2018

Tidigare studier har visat att två järnföreningar (järncitrat och järn-EDTA) förvärrar tumörbildning hos möss med tjocktarmscancer. Men det har förblivit oklart om fynden har någon betydelse för människor.

Järncitrat är en järnförening som används i bland annat järntillskott som finns att köpa på hälsobutiker och vissa apotek. Järn-EDTA är godkänt som tillsats i livsmedel både i USA och inom EU.

En studie från Chalmers Tekniska högskola har därför undersökt effekten av de två järnföreningarna på odlade tarmcancerceller från människor. Specifikt effekten på en känd cancerbiomarkör har undersökts.

Resultaten visar att både järncitrat och järn-EDTA ökar nivåer av cancerbiomarkören, redan vid låga doser och vid doser som motsvarar normala tillskottsdoser.

– Vi kan konstatera att järncitrat och järn-EDTA kan vara cancerogent, eftersom båda ökar bildandet av amfiregulin, en känd cancermarkör som oftast förknippas med långt gången cancer med dålig prognos, säger Nathalie Scheers, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att studien undersökt effekten på mänskliga cancerceller odlade i labb och behöver studeras vidare men resultaten ”manar till försiktighet”.

Järnsulfat, en annan järnförening, är ett av de vanligaste ämnena som används i järntillskott och visade ingen effekt i studien. Men vissa tillskott på den svenska marknaden innehåller istället järncitrat. Desvärre är det inte alla aktörer som gör det tydligt vilken typ av järn som deras produkter innehåller vilket gör det svårt för konsumenten att välja.

Järn-EDTA tillsätts också i vissa livsmedel och förekommer inom EU i mediciner till barn med järnbrist.

– I nuläget tycker jag man ska följa vårdens rekommenderade intag. Som forskare kan jag inte rekommendera någonting – dessa råd måste komma från myndigheten. Men om jag personligen hade behövt järntillskott skulle jag försökt att undvika järncitrat, säger Nathalie Scheers, i pressmeddelandet.

Studien är publicerad i tidskriften Oncotarget.

Fler nyheter