Denna lungcancerform drabbar ofta yngre och kvinnor varav många aldrig rökt.