EU godkänner nytt läkemedel mot lungcancer

Nu har EU kommissionen godkänt ett nytt läkemedel mot lungcancer, Alecensa. Medicinen kommer användas mot lungcancer som är av typen icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Denna lungcancerform drabbar ofta yngre och kvinnor varav många aldrig rökt.


Cirka 5 procent av alla patienter med icke-småcellig lungcancer har en form som kallas ALK-positiv.

Patienterna blir också snabbt resistenta mot hittillsvarande behandling och över hälften får metastaser i hjärnan inom ett år när de behandlas med dagens standardbehandling.

Alecensa är nu godkänt inom EU för behandling av denna grupp svårt sjuka patienter.

– Det är mycket välkomnande att det kommer en ny behandling för denna grupp av patienter eftersom behovet är så stort. Många patienter med ALK-positiv lungcancer utvecklar tyvärr resistens mot sin behandling, varför det är viktigt att det kommer nya läkemedel för denna utsatta patientgrupp, säger Luigi De Petris, svensk huvudprövare, PhD, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Tumörer krympte

En sammanslagen analys av två studier visade att Alecensa krympte hjärnmetastaserna hos 64 procent av de patienter som hade mätbara metastaser och hos 22 procent försvann metastaserna helt.

Alecensa tar som kapslar två gånger om dagen där de vanligaste biverkningarna är förstoppning, ödem och muskelvärk.

Läkemedlet är redan tidigare godkänt i åtta länder för behandling av vuxna patienter med avancerad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.

Lungcancer tar flest liv

Omkring 4000 personer i Sverige får lungcancer varje år och är den form av cancer som flest dör av. Idag insjuknar fler kvinnor än män och fler kvinnor dör i lungcancer än bröstcancer. Samtidigt har omkring 15 procent av de kvinnor som får lungcancer aldrig tidigare rökt.