Innovation & Forskning - Magcancer

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Din andedräkt kan avslöja magcancer

En preliminär studie visar lovande resultat för ett utandningstest som kan ställa diagnos på mag- och strupcancer med över 80 procent säkerhet.