Innovation & Forskning - Hjärntumör

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

En hjärnmonitor liten som ett riskorn

Det senaste inom medicinteknik är en hjärnmonitor lika liten som ett riskorn som övervakar din hjärna.