Innovation & Forskning

Hoppande gener driver på cancertillväxten

Forskare har identifierat 129 gener som ”hoppar” till andra delar i arvsmassan och aktiverar närliggande gener som driver på cancertillväxten.

Fler barn överlever cancer

Överlevnaden i barncancer har ökat från 80 till 85%, visar ny statistik från Barncancerfonden. Den ökade forskningen har lett till att vi idag förstår cancer bättre och kan utveckla verktyg för att mer effektivt upptäcka och behandla cancer.

Tjocktarmscancer: operation oftast tillräckligt

Forskare vid Uppsala universitet visar i ny studie att operation oftast räcker för att minska risk för återfall vid tjocktarmscancer. Tillägg med cellgifter kan komma med allvarliga biverkningar.

Ny teknik fördubblar överlevnad av bröstcancer

KTH-forskare tar fram ny två-stegs-teknik för behandling av bröstcancer som ger dubbelt så lång överlevnad och mindre biverkningar, i studier på möss.

Livmoderhalscancer ökar i Sverige

Majoriteten av de som drabbas har inte deltagit i screening eller inte lämnat cellprov regelbundet.

Träning som komplement i cancervården?

Forskning från Uppsala universitet visar att träning kan motverka orkeslöshet och öka livskvalitet.

Ny immunterapi godkänd för svår lungcancer

Amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt ett nytt läkemedel för behandling av lungcancer som inte kan opereras.

Självtest hittar dubbelt så många fall av cancer

Ett alternativ till cellprovtagning i form av självtest som görs i hemmet visar sig dubbelt så effektivt för att upptäcka livmoderhalscancer – och kostar hälften så mycket.

Upptäckt: mekanismer bakom viruscancer ger hopp

Resultaten ger hopp om nya behandlingsmetoder mot viruset som orsakar omkring 3 procent av alla cancerfall.

Paus under bröstcancerbehandling ofarligt

Ny svensk forskning visar nu att avbrott från hormonbehandling i några månader om året kan göra behandlingen mer uthärdlig.

Var femte cancerpatient lever med PTSD

Forskare bakom studien vill uppmärksamma tidig upptäckt, övervakning och behandling av PTSD bland canceröverlevare.

Blodprov kan effektivt utesluta bröstcancer

Blodprovet är speciellt användbart för kvinnor med hög bröstdensitet där det är svårare att säkert utesluta cancer med hjälp av mammografi.

Återfallsrisk efter bröstcancer fortsatt hög

Kvinnor har hög risk för återfall av bröstcancer 20 år efter diagnos visar ny studie av forskare vid Karolinska institutet.

HPV-vaccination även säkert för vuxna kvinnor

Bland över 40 allvarliga sjukdomar märktes bara en riskökning.

Äggstockscancer börjar i ledarna

Flera typer av tumörer som sprids i bäckenbotten bland kvinnor, till exempel äggstockscancer, kan ha ett gemensamt ursprung, nämligen äggledarna, visar en ny studie.

Inflammatorisk tarmsjukdom i barndom ökar cancerrisk

Barn som drabbas av till exempel ulcerös kolit eller Crohns sjukdom har ökad risk för cancer visar ny studie från Karolinska institutet.

Föräldrar hjälps av internet-KBT när barn får cancer

Ett speciellt utformat KBT-program på nätet hjälper föräldrar med posttraumatisk stress.

Glöm inte använda tandtråd – det kan skydda mot cancer

En nyligen publicerad studie från USA kopplar tandköttsinfektioner och -sjukdomar till ökad cancerrisk, speciellt bland äldre kvinnor.

90-talister har hög risk för denna cancerform

Risken har ökat till samma nivå som på 1800-talet.

EU godkänner nytt läkemedel mot lungcancer

"Det är mycket välkomnande att det kommer en ny behandling för denna grupp av patienter eftersom behovet är så stort."