Nya möjligheter för att tidigt upptäcka livmodercancer

Genom att studera en viss molekyl, Mikro-RNA, kan man tidigt diagnostisera livmodercancer. Det visar en ny forskning som på sikt skulle kunna hjälpa tusentals kvinnor.

Nya möjligheter för att tidigt upptäcka livmodercancer

Livmodercancer


Nya möjligheter för att tidigt upptäcka livmodercancer

Vanliga symptom på livmodercancer är mellanblödningar (om du fortfarande har mens). Eller blödningar fast att du har slutat få mens.

Livmodercancer är en vanlig cancerform hos kvinnor. I de fall som sjukdomen hinner gå långt innan man söker vård är chanserna till bot dåliga. Varje år dör 42,000 kvinnor av sjukdomen.

Men nu kan man, i en ny forskning vid Örebro universitet, se att vissa av ett så kallat mikro-RNA ser annorlunda ut vid livmodercancer. Och att detta syns väldigt tidigt i sjukdomsförloppet.

Genom att studera mikro-RNA skulle man därför tidigt och enkelt kunna diagnostisera livmodercancer.

– Den databas som jag tagit fram tillsammans med en forskare inom bioinformatik kommer att underlätta för alla forskare som arbetar inom det här forskningsfältet. Databasen kommer att vara tillgänglig för alla och kommer att innehålla information på olika nivåer, säger forskare Sanja Jurcevic i ett pressmeddelande.