Ny svensk metod kan behandla cancer

Forskare har hittat ett sätt att behandla en aggressiv cancertumör i hjärnan som tidigare varit obotlig.


Forskare på Karolinska institutet och Uppsala universitet har hittat en ny metod att behandla en aggressiv form av hjärntumör. Denna cancerform är så pass aggressiv att alla patienter dör inom ett år efter diagnos, trots behandling. Men nu kan alltså botemedlet vara nära.

Den nya upptäckten är en molekyl som får cancercellerna att explodera. Denna molekyl bildar bubblor inuti cellen och när tillräckligt många bubblor bildats så sprängs cellen. Friska celler påverkas däremot inte av denna molekyl.

Forskarna bakom studien säger till Tv4 att det är otroligt spännande och att det ser mycket lovande ut. Forskarna utesluter inte heller att denna metod i framtiden kan behandla andra cancerformer.