Ny stor kartläggning: Kaffe kan orsaka cancer

En rapport från EU:s livsmedelsmyndighet visar att de livsmedel som innehåller höga halter av akrylamid, så som kaffe, misstänks ge en ökad risk för cancer.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

ny kartläggning: kaffe kan orsaka cancerKaffe, chips, pommes frites, bröd och spannmålsbaserad barnmat pekas ut som kända källor till höga halter av akrylamid.

Ett ämne som enligt EU:s livsmedelsmyndighet Efsa kan ge ökad risk för cancer.

I rapporten har Efsas expertgrupp kommit fram till slutsatsen att akrylamid fortfarande bör betraktas som både genotoxiskt och cancerogent.

Och att bevisläget för detta nu har stärkts ytterligare efter nya stora djurstudier.

Det finns dock en brist på studier som undersökt om akrylamid orsakar cancer på människor. Ändå menar Efsa att djurförsöken är så omfattade att det är tillräckligt för att ge starka skäl till oro.