Utredning kan halvera risken att dö av svår prostatacancer

Män som lider av avancerad prostatacancer och som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar har hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlat på enheter med lägst aktivitet. Detta enligt forskare vid Umeå universitet.


– Studieresultaten antyder att kombinationen av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin, som är forskare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet och som lett studien.

Genom att ta hjälp av data i Nationella prostatacancerregistret (NPCR) hade de tillräckligt med underlag för att undersöka sambandet mellan prostaektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer.

De fick fram att de som behandlats på enheter med högst andel radikalbehandlingar hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med de män som behandlats på enheter med lägst aktivitet.

– Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs nu en randomiserad studie av lokal radikalbehandling vid mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin.