Myom – tumör i livmodern

Vad är Myom? - Myom är en godartad tumör som finns i livmodern som inte behöver ge några symptom. Myom påverkar inte graviditeten särskilt. Däremot finns det en ökad risk för kejsarsnitt och en liten förhöjd cancerrisk.


Vad är myom? – godartad tumör i livmodern

myom

Sju exempel på var myom kan sitta i livmodern.

Myom är en godartad tumör som kan finnas i livmodern. De sitter som en bula av bindväv och muskelceller inne i livmodern eller utanför livmodern, men alltid med fäste från livmoderväggen.

De kan variera i mängd, storlek och tillväxttakt.

Myom har en viss cancerrisk, endast mindre än 1% av alla myomfall utvecklas till cancer.

Symptom

Myom behöver inte ge några symptom. Men om det växer snabbt eller blir stora kan de göra ont men detta är väldigt sällsynt.

Andra symptom kan vara blödningar och tryck- och tyngdkänslor. Beroende på var de sitter någonstans så kan du få andra symptom. Trycker de exempelvis mot urinblåsan kan du behöva kissa ofta. Myom kan också vara en bidragande faktor till att det är svårt att få barn.

Vem som drabbas av myom

30 procent av alla kvinnor över 30 år har en eller flera myom i livmodern. Det är dock väldigt ovanligt att en kvinna under 20 år har myom.

Myom brukar minska i storlek och avta efter klimakteriet. Efter klimakteriet kan inte heller nya myom bildas. Kroppen bildar mindre hormoner vid klimakteriet och då brukar myomen minska eller helt försvinna.

Gravid och missfall

Myom kan i vissa fall vara en bidragande orsak till att du inte blir gravid, även fast det är fullt möjligt att bli gravid trots att du har myom. Detta kan bero på storleken på myomet, det kanske skapas en blockering in till livmodern.

Fem procent av alla gravida kvinnor har myom. Detta påverkar inte graviditeten i så stor grad och de flesta kvinnor föder normalt.

Myom kan dock ge en ökad risk för kejsarsnitt då fostret lägger sig i sätesläge och en ökad risk för blödningar vid förlossningen.
Det händer även att gravida kvinnor får missfall på grund av sina myomer.

Behandling – operation

Om du har problem av myom kan du först försöka behandla symptomen så som att minska blödningarna eller smärtan på olika sätt. Om denna symptom-behandling inte är tillräcklig kan det ibland bli nödvändigt att operera bort myom. I vissa få fall krävs det att hela livmodern opereras bort. Du kan även få en behandling som kallas för GnRH agonister som är en antihormonell behandling med målet om att tillfälligt skapa ett klimakterie-liknande tillstånd som gör så att myomer krymper, denna behandling görs ibland inför en potentiell operation.

Om du har myom så är det vanligt att det kan bildas flera, därför är det viktigt att regelbundet kontrollera dig om du en gång har haft myom.