Medicinsk cannabis – potentiellt cancerläkemedel?

Cannabis utvinns från just växtsläktet Cannabis och ingår i hasch, marijuana och hampaolja. Cannabis påverkar hjärnans funktion och kan användas både som berusningsmedel eller medicinskt. Cannabis är den vanligaste typen av narkotika i Sverige, men har även visat sig vara smärtlindrande vid kronisk smärta.

Sofia Henriksson, Doktor i onkologi
Senast uppdaterad 3 juni 2021


Cannabisplanta

Cannabisplanta

Bakgrund

Från växtsläktet Cannabis utvinns just Cannabis som ingår i hasch, marijuana och hampaolja. Cannabis påverkar hjärnans funktion och kan användas både vid berusning eller som medicinsk produkt. Medicinsk cannabis skrivs alltid ut av läkare. Medicinsk cannabis är tillåtet i somliga delstater i Australien, Holland, Kanada och drygt 20 delstater i USA. I Finland, Italien, Tjeckien och Tyskland kan läkare skriva ut cannabisläkemedel som tillverkas i Holland.

I Danmark har en studie nyligen startats där cannabisläkemedel ska kunna skrivas ut till patienter med cancer, multipel skleros eller ryggmärgsskador. Under 2018 kom 21 biverkningsrapporter där svimning, illamående och desorientering rapporterades. Studien kommer att pågå fram till slutet av 2021 och då kommer fler slutsatser kring effektivitet kunna dras.

Cannabis som medicin

Cannabis har använts som medicin i tusentals år och då främst vid smärtlindring. Idag har cannabis börjat bli betraktat som läkemedel i vissa delar av världen. I cannabis finns det många aktiva ämnen, men de utgörs främst av tetrahydrocannabinol (THC) samt cannabidiol (CBD). De aktiva föreningarna i cannabis kallas för cannabinoider och verkar via receptorer som bland annat finns på nervceller. När cannabinoiderna binder in till sina receptorer så kan halten av serotonin och dopamin förändras, vilket kan påverka känsligheten för smärta.

I Sverige förskrivs ett cannabisbaserat läkemedel kallat Sativex, vilket är baserad på odlad cannabis. Sativex skrivs ut till patienter som lider av svår muskelspänning vid multipel skleros och tas i sprayform i munhålan. I USA skrivs även Marinol ut, vilket är syntetiskt THC som ska verka positivt på smärta, låg aptit samt illamående. Marinol har förskrivits på licens till ett tiotal patienter i Sverige med cancer eller hiv/aids för att lindra kraftigt illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling. Bediol är ett tredje cannabisbaserat läkemedel, som består av torkade cannabisplantor. Dessa tillverkas i Holland och för cannabinoida läkemedel krävs licensansökningar för att läkaren ska få möjlighet att skriva ut dem. Prövningar på patienter som lider av epilepsi pågår också.

Medicinsk cannabis (Bediol)

Medicinsk cannabis (Bediol)

År 2018 kom 86 ansökningar för förskrivning av läkemedel baserade på cannabis till Läkemedelsverket, vilket är 29 fler jämfört med 2017. Nästan 50 procent av ansökningarna gällde Bediol. Den första gången Läkemedelsverket godkände ansökan för att skriva ut Bediol var för två år sedan och det gällde två stycken patienter med svåra nervsmärtor efter skador på ryggmärgen. Dessa intogs oralt, men får absolut inte rökas då det skulle räknas som en olaglig drog. Idag behandlas ungefär 15-20 patienter i Sverige med Bediol för att motverka allvarlig smärta. 

Generellt sett har Läkemedelsverket tillsynsansvar för registrerade läkemedel, medan den förskrivande läkaren har ansvar för att rapportera in biverkningar och sammanställa effekter samt eventuella risker med cannabisbaserade läkemedel.

Forskning

Den största forskningsstudien kring cannabiseffekter i medicinsk syfte sammanställdes av National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, en amerikansk vetenskaplig organisation som bedömde att cannabis fungerar positivt vid:

  1. Illamående och kräkningar efter cytostatikabehandling
  2. Kramper vid multipel skleros
  3. Allvarliga smärtor    

Mer forskning krävs gällande medicinsk cannabis för att utreda huruvida det kan vara användbart i Sverige ifall en cancerpatient lider av svår och långvarig smärta som inte avhjälps med någon annan tillgänglig behandling. Cannabinoiderna kan möjligtvis användas vid palliativ vård, när smärtorna blir för tunga att bära.