Många cancerpatienter glömmer munhälsan under sjukperioden

Många förknippar cancerbehandling med håravfall. Att den invasiva behandlingen ofta bidrar till komplikationer i munhålan är däremot ett mindre välkänt fakta. Utöver nedsatt immunförsvar kan cellgifter och strålning mot huvud och halsområde orsaka exempelvis muntorrhet, sköra slemhinnor, och svåra infektioner i tandköttet. Genom regelbundna besök hos tandläkaren kan dock många besvär undvikas eller stävjas.

Munhälsa och cancer


Louise Hägglund, tandläkare och odontologiskt ansvarig på Aqua Dental berättar att det inte är något ovanligt att man som cancerpatient utvecklar problem med munhälsan under sin cancerbehandling.

— Både strålningsbehandling och behandling med cellgifter, så kallade cytostatika, hämmar snabbväxande cellers förmåga att växa och förnya sig, oavsett om de är sjuka eller friska. Det kan därmed påverka även friska celler i munnens slemhinnor där cellförnyelse vanligtvis sker snabbare än i andra delar av kroppen.

Munhälsan påverkas på flera sätt

Strålningsbehandling mot huvud eller hals och cellgiftsbehandling kan påverka munhälsan på lite olika sätt. Strålning kan till exempel skada salivproducerande körtlar, skelett och munvävnad, ge smärta i tandköttet och stelhet i käkarna. Vid cellgiftsbehandling är det vanligt att drabbas av muntorrhet, munsår, smärta i tandköttet och svullen tunga. I samband med det nedsatta immunförsvaret kan den muntorrhet som ofta följer de båda behandlingsformerna få stora konsekvenser för tänderna.

Muntorrhet kan bidra till karies och infektioner

Saliven är en viktig del i försvaret mot karies, det vill säga hål i tänderna. Saliven sköljer bort skadliga bakterier och matrester samt hjälper till att neutralisera syror och att mineralisera tänderna. Vid minskad salivutsöndring ökar därför risken för att drabbas av kariesangrepp och plackbildning på tänderna. Om placket inte avlägsnas effektivt och regelbundet kan det orsaka en infektion vid tandköttskanten. Lämnas infektionen obehandlad sprider den sig längs med tandroten och resulterar till slut i tandlossning.

Daglig rengöring kan vara avgörande

Det är alltid viktigt att borsta tänderna två gånger om dagen och att rengöra mellan tänderna med tandtråd, mellanrumsborstar eller tandstickor. I och med den ökade risken för plackbildning är det dock extra viktigt för den som genomgår en cancerbehandling. Man kan även använda sig av salivstimulerande medel eller så kallat artificiellt saliv om man upplever en omfattande muntorrhet. Dessa medel går att köpa på apotek. Det kan också vara så att munhälsan blir bortprioriterad i samband med ett cancerbesked då det innebär många andra problem att tänka på och ta hänsyn till.

— Vi upplever att personer som får ett cancerbesked inte alltid blir informerade av sin läkare om de problem sjukdomen och behandlingen kan orsaka i munnen och med tänderna. I dag blir, som väl är, många friskförklarade från sin sjukdom och då är det viktigt att tänka på täta tandvårdsbesök eftersom att det under behandlingstiden kan ske drastiska förändringar i munhälsan. Och tänderna ska ju helst hålla livet ut, säger Louise Hägglund.

Regelbundna besök hos tandläkaren kan hjälpa

Det är bra att besöka tandläkaren om man vet med sig att man ska påbörja en cancerbehandling. Då kan tandläkaren behandla eventuella besvär innan de riskerar att förvärras av den kommande behandlingen. Tandläkaren kan även ge tips och råd kring munvård utifrån patientens förutsättningar och behov. Under cancerbehandlingens gång kan tandläkaren även initiera fluorbehandlingar, ge förebyggande tandvård samt ta fram rörelseövningar vid stelhet i käkar.

Det finns ekonomiskt stöd

För den som ska eller redan genomgår cancerbehandling kan viss tandvård ingå i sjukdomsbehandlingen. Det innebär att patientens tandvård går under sjukvårdstaxan. Detta gäller till exempel om det är viktigt att vara helt frisk i munnen innan cancerbehandlingen inleds, om cancerbehandlingen bidrar till slemhinneförändringar, eller om man fått svåra bettförändringar på grund av en tumör. Läkarintyg ska lämnas in till tandläkaren som skickar detta vidare till regionen för bedömning.