Män får bättre vård vid spridd cancer

En granskning av spridd tjock- och ändtarmscancer i Sverige visar att 20 procent av män fick operation jämfört med 15 procent av kvinnor.


Tjock- och ändtarmscancerTjock- och ändtarmscancer kan botas med operation eller kan kombineras med strålbehandling. Ett av de vanligaste organen som kan drabbas av metastas (spridning av cancern) är levern. Då kan även en del av levern opereras bort.

Granskningen visade att gifta män vid stora sjukhus i Stockholm hade störst chans att få operation vid tarmcancer som spritt sig till levern. Lägst chans hade ogifta kvinnor vid mindre sjukhus runtom i landet.

-Det är egentligen inte så oväntat att det är vanligare att patienter som vårdas på universitetssjukhus blir opererade i levern, eftersom det är där ingreppen görs. Men det som förvånade oss var att det fanns en tydlig skillnad mellan operationer på män och kvinnor, säger Louise Olsson, docent vid Karolinska institutet till Dagens Nyheter.

Operation ger kraftigt ökad chans för överlevnad: 45% av patienter lever efter 5 år efter operation jämfört med 5% av de som inte opereras.

Ändtarmscancer har fått större uppmärksamhet i Sverige de senaste åren och det har gett effekt i statistiken, fler med ändtarmscancer blev opererade än patienter med cancer högre upp i tjocktarmen.

Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, över 6000 personer drabbas varje år. Ändtarmscancer är något vanligare hos män medan tjocktarmscancer är lika vanligt bland män som kvinnor.