Annons från Blodcancerförbundet

Lymfom och rehabilitering i fokus under blodcancermånaden

Under den officiella blodcancermånaden september kommer Blodcancerförbundet, Sveriges enda rikstäckande patientorganisation till för dig berörd av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, att arrangera hela fem föreläsningsdagar kring olika teman om blodcancer. Du som är intresserad av att träffa andra berörda för stöd och utbyte av erfarenheter är varmt välkommen att anmäla dig till valfri temadag. Förutom kunskap och sällskap bjuds det på både lunch och fika!

Annons från Blodcancerförbundet

Får jag verkligen rätt behandling för min specifika diagnos? Hur ser framtiden ut vad gäller forskning kring blodcancer? Var någonstans kan jag hitta stöd från andra drabbade? Hur kan jag på bästa sätt sköta om mig själv för att få en bättre livskvalitet? Vilka är egentligen mina rättigheter som patient och hur hittar jag rätt i denna djungel man kallar för vården?

Frågorna som berörd av blodcancer kan vara många. Att besvara dessa är ett av Blodcancerförbundets absolut viktigaste mål med sin verksamhet. Och för att uppnå detta syfte, spelar de temadagar som kontinuerligt arrangeras under året en viktig roll.

Kommande temadagar

Inför den officiella blodcancermånaden september storsatsar Blodcancerförbundet på att sprida information om de olika diagnoser de representerar. Bland annat genom att arrangera fem stycken temadagar på olika platser i landet.  De datum, orter och teman det gäller är:

  • Sundsvall 1 september (Lymfom)
  • Malmö 8 september (Lymfom)
  • Stockholm 15 september (Lymfom)
  • Uppsala 22 september (Kronisk Myeloisk Leukemi)
  • Örnsköldsvik 29 september (Cancerrehabilitering)

Anmäl dig gärna till en föreläsning här! 

 

Ett aktivt förbund till för dig – och dina närstående

Erfarenhet från Blodcancerförbundets medlemmar visar att det dyker upp många känslor och frågor när sjukdom bryter ut, vid återfall eller i vardagslivet som blodcancerberörd. Detta gäller både för den som själv har drabbats, men i allra högsta grad även för anhöriga och andra närstående.

Ofta finns ett stort behov av information om till exempel nya behandlingsalternativ, den senaste forskningen kring en viss diagnos och vart det går att vända sig för att få hjälp/stöd i olika frågor. Tyvärr är det sällan man har någon att vända sig till bland ens närmaste med dessa funderingar, och dessvärre är mycket av den information som finns på Internet antingen felaktig, missvisande eller föråldrad.

Ett sätt att få denna viktiga information som patient eller närstående är att gå på en av de många temadagar som Blodcancerförbundet arrangerar under året. Dessa aktiviteter är under blodcancermånaden gratis för alla intresserade, där medlemmar i Blodcancerförbundet dock har företräde om det skulle bli fullbokat.

Vill du läsa mer om kommande temadagar? Klicka här.

Att bli medlem är dessutom enkelt gjort och kostar inte mer än 50-250 kronor om året beroende på typ av medlemskap (patient, närstående eller familjemedlem). Förutom företräde till det tiotal temadagar som arrangeras löpande under året, får man som medlem även fri tillgång till utbildade stödpersoner, medlemstidningen Haema fyra gånger årligen och chansen att medverka på regionala aktiviteter anordnade av den lokalförening man blir en del av via sitt medlemskap.

Vill du bli medlem i blodcancerförbundet? Klicka här.

Blodcancermånaden september

Christian Pedersen, blodcancerförbundets verksamhetschef.

September är en speciell månad för Blodcancerförbundet. Det är nämligen då den officiella blodcancermånaden äger rum på internationell basis.

– Ett utmärkt tillfälle för oss att lägga in en extra växel, även om vi som företräder landets blod- och blodcancerberörda ser varje månad som en ”blodcancermånad”, klargör förbundets verksamhetschef Christian Pedersen.

Just i år har förbundet ett särskilt fokus på den största blodcancerdiagnosen lymfom, som egentligen består av sextiotalet olika diagnoser. Något som kan vara en utmaning när man sätter samman ett program för en temadag om just lymfom.

– Det är även skälet till att vi kommer ha relativt övergripande programpunkter om högmaligna (aggressiva) respektive lågmaligna (indolenta) lymfom kompletterade med föreläsningar om omvårdnad, egenvård eller rehabilitering av cancer berättar Christian och fortsätter:

– Att vi valt att fokusera på just rehabilitering är på grund av att det var vad den fokusgrupp vi satt samman inför denna satsning efterfrågade. Och som alltid är det våra medlemmar som vet bäst, medan vi som organisation självklart är kloka nog att lyssna på dem. Det är trots allt för våra medlemmars skull vi finns!

Fem temadagar i fem städer

Blodcancerförbundets fokus på cancerrehabilitering grundar sig även på det faktum att det enligt Christian är ett relativt eftersatt område av vården.

– Det märker jag både i min roll på Blodcancerförbundet, men även som styrelseledamot i paraplyorganisationen Nätverket mot cancer säger Christian som är noga med att poängtera att det finns mycket man själv kan göra för att öka ens livskvalitet som blodcancerdrabbad, men att det kan vara svårt att få rätt information på egen hand.

– Just därför är jag otroligt stolt över den temadag om rehabilitering som vi kommer att arrangera i Örnsköldsvik den 29 september med stöd av Cancerfonden.

Förutom de fyra ovan nämnda temadagarna i Sundsvall, Malmö, Stockholm och Örnsköldsvik kommer Blodcancerförbundet även att arrangera en halvdag om kronisk myeloisk leukemi (KML) i Uppsala under månaden som kommer. Aktiviteter som alla blodcancerberörda är varmt välkomna att anmäla sig till, även om befintliga medlemmar i Blodcancerförbundet som tidigare nämnts har företräde.

– Någonting som är viktigt för många patienter, då det inte bara är hen som drabbas utan alla i dennes närhet konstaterar Christian och låter även hälsa att det bara är att maila till christian@blodcancerforbundet.se vid eventuella frågor kring temadagarna i september.

– Vi är en organisation som jobbar nerifrån-och-upp, och ingenting gör oss gladare än att höra och lära oss av de människor vi företräder.

Blodcancerförbundet

Är du själv drabbad av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, är närstående till någon som är drabbad eller vill stötta ett livskraftigt förbund kan du bli medlem i Blodcancerförbundet för att få stöd, kunskap och råd om hur du bättre kan handskas med din sjukdom.

Ju fler medlemmar som ansluter sig till gemenskapen, desto större möjligheter finns dessutom att påverka livet för samtliga blodcancerberörda till det bättre. Kostnaden för att bli medlem ligger mellan 50-250 kronor om året beroende på typ av medlemskap. Enade är vi starka – För Kunskap & Livskraft!

Bli medlem här