Levermetastaser

Levermetastaser är cancer som har spridit sig till levern från ett annat organ. Detta är ofta svårt att bota. Cytostatika kan dock göra det möjligt för operation alternativt lindra symptomen och förlänga livet.


Levermetastaser

Cancer som sprider sig

Levermetastaser – vanlig spridning

En tredjedel av alla cancerpatienter drabbas av dottertumörer, metastaser, i levern. Det är alltså väldigt vanligt att cancern sprider sig just till levern. Bröstcancer eller tjocktarmscancer sprider sig ofta till levern. Lungcancer, prostatacancer, bukspottkörtelcancer, äggstockscancer, njurcancer och hudcancer metastaserar också ofta till levern.

Så sprids cancern

När cancern sprids så förs cancerceller genom blodet. Det är då vanligt att cancerceller fastnar i levern och växer. Om cancern sprider sig eller inte beror på cancertumörens storlek, läge och typ.

Hur upptäcks levermetastaser?

Genom ultraljud, datortomografi och magnetkamera kan man upptäcka metastaser i levern. Det går dock inte att upptäcka dessa om de befinner sig i ett tidigt skede, alltså är mindre än en centimeter.

Om metastaser upptäcks

Levermetastaser är ofta en obotlig sjukdom. Om levermetastaser upptäcks sätts omedelbart cytostatikabehandling in. Cytostatika kan både bromsa sjukdomsskedet och göra att den drabbade får ett så långt liv som möjligt.

I vissa fall kan levermetastaser behandlas med operation. Operation kan bota levermetastaser, men är endast möjligt i väldigt få fall.

Lasermedierad värmebehandling

Lasermedierad värmebehandling är en alternativ och relativt ny behandling för att behandla metastaser som inte går att operera. Metastaserna förstörs genom denna behandling. Det saknas dock tillräckligt underlag för att veta om detta förlänger livet på den drabbade då det inte finns några jämförande studier.