✕ Stäng

Levermetastaser

Levermetastaser är cancer som har spridit sig till levern. Detta kan botas med operation. Men tyvärr är inte alltid operation möjligt. Cytostika kan dock göra det möjligt för operation alternativt lindra symptomen och förlänga livet.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019
Levermetastaser

Olika stadier av cancer där den sista bilden visar hur cancern når blodomloppet och därifrån sprids cancern till resten av kroppen – ofta till levern och blir där levermetastaser.

Levermetastaser – vanlig spridning

En tredje del av alla cancerpatienter drabbas av dottertumörer, metastaser, i levern. Det är alltså väldigt vanligt att cancern sprider sig just till levern. Hälften av alla som har cancertumörer i magsäcken eller i bukspottkörteln får metastaser i levern.

Så sprids cancern

När cancern sprid så förs cancerceller genom blodet. Det är då vanligt att cancerceller fastnar på levern och växer. Om cancern sprider sig eller inte beror på cancertumörens storlek, läge och typ.

Hur upptäcks levermetastaser?

Genom ultraljud, datortomografi och magnetkamera kan man upptäcka metastaser i levern. Det går dock inte att upptäcka dessa om de befinner sig i ett tidigt skede, alltså är mindre än en centimeter.

Om metastaser upptäcks

Levermetastaser är ofta en obotlig sjukdom. Om levermetastaser upptäcks sätts omedelbart en cytostatikabehandling in. Cytostatika kan både bromsa sjukdomsskedet och göra att den drabbade får ett så långt liv som möjligt.

I vissa fall kan levermetastaser behandlas med operation. Operation kan nämligen bota levermetastaser, men operation är endast möjligt i väldigt få fall.

Lasermedierad värmebehandling

Lasermedierad värmebehandling är en alternativ och relativt ny behandling för att behandla metastaser som inte går att operera. Metastaserna förstörs genom denna behandling. Det saknas dock tillräckligt underlag för att veta om detta förlänger livet på den drabbade då det inte finns några jämförande studier.