HPV-vaccin

HPV-vaccin skyddar mot 70 procent av alla HPV-virus som orsakar cancer. HPV-virus är ett vanligt virus som sprids sexuellt. Är du 26 år eller yngre får du vaccinet betalt av landstinget. Annars får du stå för kostnaden själv.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Granskad av Lovisa Wennerström, Läkare
Senast uppdaterad 20 augusti 2020

HPV-viruset sprids sexuellt

HPV-virus är världens vanligaste sexuellt överförda infektion. Det finns ungefär fyrtio stycken olika typer av detta virus där några av dessa kan orsaka cancer, och några av dessa kan orsaka könsvårtor, kondylom.

HPV-vaccin

Tre doser HPV-vaccin behövs för mest effektivt skydd.

Så går vaccinationen till

Det finns två olika vaccin mot HPV-viruset som heter Gardasil och Cervarix.  Dessa vaccin skyddar mot en del av de HPV-virus som kan ge cancer, dock inte mot alla.

Vaccinationen går till så att du får tre doser under tre olika tillfällen. Den andra dosen ges efter två månader, den tredje dosen ges efter fyra månader.

Vem kan vaccinera sig?

Flickor mellan 9 och 26 år får vaccinera sig gratis. Men rekommendationen är att kvinnor upp till 45 års ålder vaccinerar sig.

Även pojkar mellan 9 och 26 år rekommenderas att vaccinera sig mot HPV-viruset då HPV-virus även kan ge cancer i svalg, anus och penis.

I vilken ålder ska man ta vaccinet?

Det är bra att ta vaccinet så tidigt som möjligt. För bäst skydd ska man ta vaccinet innan man börjar ha sex.

För flickor upp till 26 år är det gratis med vaccineringen. Tar du det senare får du betala allt själv.

Du kan få livmoderhalscancer trots vaccination

Eftersom vaccinationen endast skyddar mot en del av de HPV-virus som ger cancer så finns det en risk att få livmoderhalscancer trots att du har vaccinerat dig.

Ungefär 30 procent av alla livmoderhalscancerfall orsakas av dessa andra HPV-typer. Därför är det viktigt att du fortsätter att gå på dina cellprovskontroller. 

Biverkningar av vaccinet

Alla vaccinationer kan ge biverkningar. I vissa fall kan det svullna lite på armen. I några fall kan du få feber, klåda, huvudvärk eller bli illamående.

I sällsynta fall vid överkänslighet har nässelutslag, andningssvårigheter och ibland svimning förekommit.

Kostnad

För flickor mellan 9 och 26 är vaccineringen helt gratis. Detta upp till dagen innan du fyller 27 år. Är du 27 år eller äldre så får du själv betala hela vaccineringen.

Priset varier beroende på vart du väljer att vaccinera dig men det kostar ungefär 1400 kronor för en dos. Det behövs tre doser för att få ett fullbordat skydd.