Hjärntumör hos barn

Hjärntumör är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. Många barn överlever, då tumören ofta inte sprider sig. Däremot kan det bli mer eller mindre allvarliga komplikationer av att behandla en växande hjärna.


Symptom på hjärntumör hos barn

hjärntumör hos barnSymptom på hjärntumör hos barn beror på var tumören sitter någonstans i hjärnan och hur gammalt barnet är.

Vanliga symptom

Huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet är vanliga symptom. Men det finns också flera andra symptom så som försämrad balans och motorik, kramper och personlighetsförändringar.

Symptom hos skolbarn

Hos skolbarn som blir väldigt trötta kan detta märkas tydligt med försämrade skolpresentationer då det blir svårt att hänga med i vardagen eller i skolarbetet. Andra barn kan ha huvudvärk och kräkas ofta och oförklarligt

Symptom hos små barn

Symptom hos små barn kan vara att de har svårigheter att äta, är sena i utvecklingen och att de verkar må dåligt/är irriterade.

Undersökning

Om du är orolig för ditt barn ska du söka sjukvård. Om läkaren misstänker en hjärntumör får barnet göra en datormografi. I vissa fall kan det även krävas magnetkamera för att ställa diagnos.

Behandling

Olika typer av hjärntumörer

Det finns olika typer av hjärntumörer, och de behandlas olika. En hjärntumör kan vara godartad eller elakartad, och den kan också växa olika aggressivt.

Operation är vanligast

Hjärntumör behandlas oftast med att man opererar bort tumören. Om det även krävs cytostatika eller strålbehandling beror på vilken slags tumör det är, var den sitter och om hela tumören kunde tas bort eller inte.

Idag försöker man undvika strålbehandling till barn i så stor mån som möjligt. Detta eftersom strålning skadar andra celler i hjärnan vilket kan göra det komplicerat hos en hjärna som fortfarande växer.

Prognos

Ungefär 70 procent av alla barn med hjärntumör överlever, även om prognosen varierar mycket mellan de olika tumörformerna.

Att prognosen är så pass bra beror på att de flesta hjärntumörer som barn drabbas av inte sprider sig.

Många barn får dock mer eller mindre svåra biverkningar. Både av tumören i sig, men oftast av strålbehandlingen.

Några av komplikationerna kan vara att barnet växer långsammare, får nedsatt muskelkraft, sämre rörelseförmåga, sämre inlärningsförmåga eller talstörningar.

Uppföljning

Efter behandlingen får barnet gå på regelbundna kontroller under flera år för att undersöka att tumören inte kommit tillbaka.

Dessutom är det viktigt att kontrollera biverkningar. Om barnet har fått strålbehandling behövs efterkontroller genom hela livet.