Fler unga går på cellprovtagningskontroll

Ökningen beror förmodligen på att fler kvinnor känner till HPV-viruset och dess risker. Speciellt sedan skolorna började med HPV-vaccinering.


Sedan HPV-vaccinering började i skolorna 2010 så har fler och fler tjejer börjar gå på cellprovskontrollerna. År 2012 var det hela 82 procent av tjejerna mellan 23 och 25 år som gick på kontrollen.

Detta är en stor förbättring sedan 2007 då unga kvinnor var de som var sämst på att gå på sina cellprovskontroller. Detta visar siffror från Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention.

Många unga kvinnor har cellförändringar , men i och med att de upptäcks i tid så kan man kontrollera att det inte utvecklas vidare.