✕ Stäng

Fakta om Barncancer

Lymfom hos barn

Lymfom är cancer som utgår ifrån lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad, där huvudgrupperna är Hodgkins och non-Hodgkins lymfom.

Sarkom hos barn

Sarkom täcker tumörsjukdomar i skelett, bindväv, senor eller muskler.

Retinoblastom - ögoncancer hos barn

Retinoblastom är en ovanlig form av barncancer som sitter i ögats näthinna.

Wilms tumör

Wilms tumör, eller nefroblastom, är en elakartad njurtumör, som framförallt drabbar barn mellan ett och fem år. Ungefär 10-15 barn drabbas av Wilms tumör varje år i Sverige, vilket är cirka 6 procent av all barncancer. Namnet Wilms tumör kommer ifrån den tyska kirurgen Max Wilms, som år 1899 identifierade sjukdomen.

Neuroblastom

Neuroblastom är en cancer som utgår från det sympatiska nervsystemet och uppkommer ofta i binjurarna eller nervvävnaden utefter ryggraden. Ungefär 20 barn insjuknar varje år i Sverige och drabbar främst yngre barn. Neuroblastom utgör ungefär 6 procent av all barncancer.

Leukemi

Leukemi är cancer som uppstår i benmärgen. Omogna förstadier till vita blodkroppar delar sig okontrollerat i benmärgen och sprider sig ut i blodet. Omkring 90 procent av barn som får leukemi drabbas av akut lymfatisk leukemi (ALL), medan akut myeloisk leukemi (AML) drabbar cirka 10 procent.

Hjärntumör hos barn

Hjärntumörer är den vanligaste cancerformen att drabba barn.

Symptom på cancer hos barn

Symtom vid cancer beror på vilken typ av cancer det är och var tumören sitter. Det är dock vanligt att cancer orsakar kraftig trötthet.

Behandla barn med cancer

För barn tar man särskild hänsyn till att de har långa liv kvar att leva och ska få så lite bestående men som möjligt.