✕ Stäng

Fakta om Cancer

Hjälp med att hantera känslor och tankar

Att drabbas av cancer är en omvälvande händelse med många inblandade tankar och känslor. I denna artikel ger vi dig tips på hur du hanterar känslor och tankar vid cancer.

Cancer och fertilitet

En mycket betydande biverkning efter cancerbehandling är infertilitet. Din läkare ska informera dig om din fertilitet kommer att påverkas av behandlingarna för att på bästa sätt motverka ofrivillig barnlöshet.

Cancerdrabbad - vad händer med ekonomin?

Att få cancer drabbar alla aspekter i ditt liv. Utöver den fysiska och psykiska kampen, så krävs även mer praktiskt stöd där ekonomin är en stor faktor. Här kan du läsa om olika typer av ekonomisk hjälp som kan ges vid cancer.

Olika typer av cytostatika

I Sverige används cirka 60 olika cytostatika för att behandla cancer. Dessa kan ha sitt ursprung i naturen, exempelvis från idegran, eller så är de baserade på konstgjorda ämnen som omvandlats till läkemedel.

Vård i livets slutskede

När en patient med cancer inte kan få ytterligare behandling beskrivs sjukdomen som obotlig. Då kan palliativ vård eller ett hospice vara alternativ för att lindra och sköta en döende patient.

Så vet du om knölen är cancer

Har du upptäckt en knöl någonstans på kroppen?

Vad är cancer?

Cancer är ett samlingsnamn för många olika cancersjukdomar där genetiska förändringar gör att cellerna ohämmat delar på sig och bildar en tumör.

Cancer och ärftlighet

Vissa cancerformer är ärftliga vilket kräver förebyggande åtgärder.

Stöd

Så får du som drabbad eller du som anhörig stöd

Immunterapi

En behandlingsform under utveckling med lovande resultat