Få rätt stöd

För att få rätt hjälp och stöd är det viktigt att du tar kontakt med sjukvården. Både för dig som är drabbad och för dig som är anhörig. Ofta finns det en kontaktsjuksköterska som hjälper dig att komma rätt och som ger dig den information som du behöver.


Stöd för dig som drabbats

Förutom den medicinska behandlingen är det viktigt att du får rätt hjälp och stöd för psykiska, sociala eller existentiella problem.

Exempelvis kan du behöva prata med en kurator eller en psykolog för att bearbeta ditt cancerbesked. Även samtalsstöd kan ibland vara nödvändigt för dig som känner dig ledsen och orolig.

Fråga på ditt sjukhus om stöd

Om du känner att du behöver denna form av stöd så ska du inte tveka att ta kontakt med sjukvården och berätta att du behöver hjälp.

Då får du hjälp att komma till rätt person, exempelvis till en kurator eller en psykolog.

Sjukhuspräster

Vissa sjukhus har även sjukhuspräster. Dessa kan du komma i kontakt med och prata med utan att ha religiösa funderingar, utan bara för att få ha ett bra samtal.

Kontaktsjuksköterskor

Många sjukhus har kontaktsjuksköterskor inom cancervården. Dessa ska se till att du är välinformerad och delaktig i vad som händer. Hen informerar om kommande steg och kan vägleda dig och dig som anhörig till psykosocialt stöd vid behov.

Blodcancerförbundet – träffa andra patienter

I många fall kan det bästa stödet komma från någon som själv är drabbad. Har du diagnostiserats med blodcancer och vill träffa någon som också är drabbad kan du vända dig till Blodcancerförbundet.

Blodcancerförbundet är en ideell patientorganisation som bedriver stödverksamhet för patienter och närstående. Som medlem kan du få träffa en stödperson med liknande upplevelser som dig själv. Att få prata med en annan patient och utbyta erfarenheter kan vara den bästa hjälpen under en svår period.

Ekonomisk rådgivning

Om du får ekonomiska problem på grund av din sjukdom kan du få ekonomisk rådgivning och stöd för sjukskrivning och arbete.

Om ett barn är drabbat av cancer så kan du få ekonomisk ersättning från Försäkringskassan så som vårdbidrag och tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn.

Vissa fonder och stiftelser erbjuder pengar till barnfamiljer i utsatta situationer.

När barn drabbas av cancer

Om ett barn drabbas av cancer blir många föräldrar sjukskrivna för krisreaktion under den första tiden. Barncancerkliniken brukar se till att varje familj får den hjälp och det stöd som de behöver.

Barncanceravdelningar är anpassade så att familjer kan spendera mycket tid där och känns mer som ett ”hem” än andra avdelningar på sjukhuset.

Stöd för anhöriga

Att vara anhörig till någon som har cancer är väldigt tungt. Man ska finnas där som stöd samtidigt som man är rädd för att förlora någon nära och vad allt det innebär.

Men det finns även hjälp för dig som anhörig. Prata med någon på sjukhuset (oftast kontaktsjuksköterskan) för att ta reda på vilken hjälp det finns att tillgå där.

Det finns många olika stödgrupper och organisationer såsom Blodcancerförbundet som du kan vända dig till. Ofta har sjukhusets personal koll på dessa.

Om du har en depression kan du få psykologisk hjälp genom en remiss från vårdcentralen.

När barn är anhöriga

Om barn är anhörig till någon som har cancer så är vården skyldig att se till att barnet får rätt stöd och rätt information.

Cancerfonden och Cancerupplysningen erbjuder stöd

Cancerfonden erbjuder forum, stödlinjer och samtalsvänner. På Cancerrådgivningen kan du ställa frågor genom mail, telefon eller besök.