Annons från Alivia

En oberoende Second Opinion ökar säkerheten för patienten

Att få en oberoende medicinsk bedömning av sin cancerdiagnos ökar patientsäkerheten och bidrar till en mer jämlik vård. Detta menar flera forskare inom cancerområdet. Alivia erbjuder just detta och är en välbehövd komplettering till en haltande offentlig sjukvård.


Sveriges cancervård har en given plats i toppskiktet i internationella jämförelser – här får cancerpatienter tillgång till vård i världsklass. Så är det i alla fall på pappret. I verkligheten varierar vårdkvaliteten kraftigt beroende på faktorer som socioekonomiska förhållanden och vilken region patienterna råkar bo i.

Roger Henriksson är professor i onkologi och har lång erfarenhet av både praktiskt arbete och forskning inom fältet. Sedan 1980-talet har han förespråkat vikten av en oberoende medicinsk bedömning av läkarutlåtanden, en så kallad ”Second Opinion”. Han menar att detta är vägen till en mer jämlik cancervård som gagnar patienten såväl som utvecklingen av sjukvården.

– Jag och många av mina forskarkollegor är av uppfattningen att en oberoende Second Opinion kan vara en viktig väg att gå för att minska problemet med ojämlik vård. I dag skiljer sig cancervården väldigt mycket mellan olika delar av landet och för olika befolkningsgrupper, och så ska det inte behöva vara i ett välfärdssamhälle, säger Roger Henriksson.

Ett skyddsnät som kompletterar vården
Roger Henriksson är en del av vårdbolaget Alivias medicinska råd som består av internationella doktorer och forskare inom cancerområdet. Dessa experter har samlats för att kunna ge bistå Alivias kunder med oberoende bedömningar av cancerdiagnoser och behandlingsplaner.

Alivias tjänster kompletterar den offentliga cancervården och är ett skyddsnät som bidrar till att säkerställa rätt diagnos och rätt behandling.

Så här går det till
Patienten skickar in relevanta journalhandlingar till Alivias medicinska enhet. Underlaget analyseras och arbetet genomförs i samverkan med en internationellt erkänd och välrenommerad specialist med relevant kunskap inom just den cancerform som patienten drabbats av. Vid behov förs även en dialog med behandlande läkare.

Därefter kontaktas alltid patienten av läkarspecialist som tydligt går igenom slutsatserna av analysen. Patienten får även en skriftlig dokumentation.

– Alivia är ett viktigt komplement till den offentliga sektorn som ökar tryggheten för cancerpatienter och deras anhöriga. Skulle man ha oturen att bo på ”fel plats” kan Alivia även arrangera behandling på ett sjukhus som kvalitetssäkrats av Alivias medicinska råd, avslutar Roger Henriksson.

Kontakta Alivia