Dödlighet vid hjärntumör

Hur hög dödligheten är vid hjärntumör beror till stor del på vilken typ av hjärntumör du har drabbats av och var i hjärnan den sitter.

Linda Nestor, redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 20 augusti 2020

Godartad hjärntumör

Det finns två olika sorters hjärntumörer: Godartad och elakartad. Av alla hjärntumörerna är ungefär hälften godartade.

Om en godartad tumör går att operera bort så blir du ofta helt återställd efter operationen. Om den är svår att operera bort kan man testa annan behandling så som strålbehandling.

Men en godartad tumör behöver inte opereras bort om den inte ställer till problem i hjärnan och ger obehagliga symptom.

dödlighet vid hjärntumör

Överlevnad vid cancer i hjärnan och nervsystemet. Från ”Cancer i siffror” baserad på International Cancer Survival Standard. Klicka på bilden för att se den större.

Elakartad hjärntumör

Är tumören elakartad är det cancer som bildats i hjärnan eller som har spridit sig till hjärnan. Dessa typer av tumörer måste behandlas.

Går den att operera?

Om en elakartad cancertumör sitter på en sådan plats i hjärnan att den går att opereras bort så behandlas den med operation i samband med cytostatika och strålning.

Vissa tumörer kan då botas med hjälp av detta medan andra är mer aggressiva och växer sig fast in i vävnaden. Vid dessa typer av cancer är det vanligt att den kommer tillbaka efter en operation.

Går den inte att operera?

I de flesta fall sitter tumören också i en sådan del av hjärnan där det är svårt att operera utan att skada livsviktiga delar av hjärnan. Vid dessa tillfällen kan man bara operera bort en del eller inte operera alls.

Då får man istället behandling som håller tumören borta.

Vilken typ av tumör?

Vid mycket aggressiv cancertumör så lever väldigt få patienter efter fem år. Medan prognosen för mindre aggressiva cancertumörer är mycket bättre.