Coronavirus och cancer

För dig som cancerpatient är det extra viktigt att undvika att bli smittad av det nya coronaviruset. Enligt WHO är cancer en riskfaktor för att utveckla svåra medicinska tillstånd.

Dudi Warsito, PhD i medicinsk vetenskap
Senast uppdaterad 4 mars 2021
Läkare puttar på en sjukhussäng med en patient med coronavirus

Cancer ökar risken för svåra infektioner av coronaviruset.

Cancerpatienter en riskgrupp för covid-19

Det är i dagsläget mycket oklart om vilka riskgrupper som är extra utsatta för svår infektion och sjukdomen covid-19 av det nya coronaviruset, vars snabba globala spridning klassats som en pandemi. Enligt Världshälsoorganisation WHO verkar dock personer som har fått en cancerdiagnos vara extra utsatta för svåra komplikationer, som till exempel allvarlig lunginflammation, till följd av coronaviruset, SARS-CoV-2.

Cancerbehandling dämpar immunförsvaret

För dig som genomgår en cancerbehandling med cytostatika eller strålning bör vara extra försiktig för infektioner eftersom behandlingen försvagar ditt immunförsvar. Se till att följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittorisken.

Minska risken för att bli smittad

  • Tvätta händerna noga och ofta med tvål i 20 sekunder. Använd handsprit.
  • Rör inte ansiktet om dina händer är smutsiga.
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik nära kontakt med personer som är sjuka.
  • Begränsa dina sociala kontakter.
  • Jobba eller studera hemifrån om du har möjlighet till det.
  • Res inte utomlands.