Vid behandling med cytostatika så kan du ibland få en central venkateter. Alltså en slang som opereras in i ett stort blodkärl så som på halsen.