Cancerpatienter får sällan behandling mot depression

Trots att depression är vanligt hos de som behandlas för cancer så får de flesta ingen behandling för det. Det visar en studie som presenteras i Lancet Psychiatry som Läkartidningen tagit del av.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

Cancerpatienter får sällan behandling mot depressionEn studie belyser nu vikten av att fånga upp personer med cancer för att se till att de som är deprimerade får ordentlig behandling.

I studien, som gjordes i Skottland, ingick 21 151 patienter med cancer. Hos de som hade lungcancer var 13,2 deprimerade. Hos de med bröstcancer var 9.3 procent deprimerade, koloncancer 7 procent och gynekologisk cancer 10,9 procent.

Av alla patienter som uppmätte depressionskriterierna hade 73 procent inte någon antidepressiv behandling.

Hos patienter med svårare cancer och dålig prognos är det särskilt viktigt att dessa inte ska behöva vara depressionsdrabbade under sin sista tid i livet.

Läs hela studien på the Lancet.