Bevis för cancerstamceller ger hopp om behandling

Svensk forskning kan ha knäckt cancergåtan. För första gången har man lyckats identifiera cancerstamcellerna som är en liten grupp stamceller som driver sjukdomsutvecklingen. I och med detta ökar hoppet om behandling.

Dudi Warsito, Redaktör
Senast uppdaterad 1 november 2019

Forskare från Karolinska Institutet och universitetet i Oxford har nu fått ett genombrott i cancerforskningen. Detta då de har hittat bevis för cancerstamceller hos människan.

Upptäckten kan leda till effektiva behandlingar mot cancer.

”Man kan likna det med att vi har hittat roten för ogräs. Tar man bort roten försvinner tumören”, säger professor Sten Eirik Jacobsen som står bakom forskningen till Aftonbladet.

Studien finns publicerad i vetenskapstidskriften Cancer Cell.