✕ Stäng

Idag kan flera cancerformer som hudcancer, levercancer, bröstcancer och blodcancer behandlas med immunterapi och det forskas runt om i världen på immunterapi-behandlingar för njurcancer, prostatacancer, urinblåsecancer, lungcancer och tarmcancer.