✕ Stäng

Behandling vid levercancer

Vid behandling av levercancer krävs operation för att bota cancern. Tyvärr kan bara ett fåtal opereras. Vid de fall operation inte är möjligt kan cytostatika och/eller strålning lindra och förlänga livet.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

Behandling av primär cancer

Operation kan bota

För att bota levercancer opereras tumören bort från levern. För att operation ska vara möjlig så måste tumören vara begränsad till en del av levern. Resterande lever måste också vara så pass frisk så att den kan växa ut igen och det får inte finnas några tecken på att cancern har spridit sig.

Vid leversjukdom och skrumplever

Dock så brukar det, vid primär cancer, finnas en bakomliggande sjukdom så som leversjukdom och skrumplever. Lider du av dessa tillstånd så är risken för återfall väldigt stor. Därför kan ibland en levertransplantation vara ett bättre alternativ än att operera bort tumören på levern.

Däremot så krävs rätt mycket för att en levertransplantation ska vara möjlig. Tumören får inte vara större än fem centimeter och det får inte vara mer än tre tumörer. Det får inte heller finnas några tecken på att cancern har spridit sig.

Det kan också vara svårt att få tag på organ och väntetiden är lång. Ibland kan en levande person donera en lever. Men en vuxen person kan bara donera halva sin lever.

Cytostatika och strålning kan förlänga livet

Om operation inte är möjligt, vilket sker i de flesta fall, så sätts palliativ vård in.

Denna typ av vård sker ofta med cytostatikabehandling och/eller strålning. Detta kan förlänga livet på den som drabbas och lindrar symptomen.

Behandling av levermetastaser

När cancern spritt sig till levern

Om du har levermetastaser så ser behandlingen olika ut beroende på spridning och storlek. Levermetastaser är cancer som spritt sig från en annan del av kroppen och bildat dottertumörer på levern. Det är vanligast att få levermetastaser vid tjocktarmscancer.

Operation kan bota i vissa lägen

Är det möjligt så opereras tumörerna bort från levern. Detta beror dock på hur stor del av levern som är drabbad och hur mycket frisk lever som blir kvar efter operationen. Det beror också på var i levern cancern finns någonstans.

Om operation inte är möjlig

Cytostatikabehandling kan i vissa fall krympa tumören för att göra det möjligt för operation. Cytostatika innan och efter en operation kan också förbättra chansen att all cancer försvinner, detta är dock inte vetenskapligt bekräftat än och fler kliniska studier behövs.

Om operation inte är möjlig kan cytostatika och/eller strålning göra så att cancern kontrolleras, att symptomen dämpas och att livet förlängs något.

Prognos vid levercancer

Eftersom det bara ett fåtal som kan opereras vid levercancer så är det tyvärr få som kan botas. Cirka 16 procent av alla som drabbas av levercancer (både primär och spridd) lever efter fem år.