✕ Stäng

Behandling vid blodcancer

Det finns olika typer av behandling beroende på vilken typ av blodcancer du har. De flesta typerna behandlas med cytostatika. Nu för tiden fungerar dessa behandlingar väldigt bra. Ungefär 75 procent av alla barn blir friska. Siffran är något lägre för vuxna.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 15 april 2019

Behandling av akut leukemi

Vid akut leukemi är det viktigt att behandlingen börjar så snabbt som möjligt. Detta sker i form av kraftiga upprepade behandlingar av cellgifter, cytostatika.

Cytostatikabehandling är en mycket krävande behandling och för med sig många biverkningar. Exempelvis trötthet, illamående, håravfall och kräkningar.

Cytostatika kan ta bort de sjuka cellerna i benmärgen så att benmärgen kan börja producera friska blodkroppar igen.

Cytostatika kan även ges för att motverka återfall. Är risken stor för återfall görs ibland en stamcellstransplantation.

Behandling av kronisk lymfatisk leukemi

Det är inte bråttom med att behandla sjukdomen utan behandlingen påbörjas först när personer lider av symptom. I dessa fall inleds behandlingen med cytostatika.

Cytostatika gör att symptomen försvinner och kontrollerar även sjukdomen. Sjukdomen kan i vissa fall botas vid högintensiv behandling av cytostatika. Detta leder dock till många biverkningar. I vissa fall görs även stamcellstransplantation.

Det finns också andra alternativa behandlingar såsom immunologisk terapi med antikroppar.

Vid problem med förstorade lymfkörtlar kan dessa strålbehandlas. Vid problem med förstorad mjälte kan mjälten opereras bort.

Behandling av kronisk myeloisk leukemi

Tyrosinkinasinhibitorer i tablettform är ofta förstahandsvalet. Dessa tabletter har också mycket mildare biverkningar än cytostatika. Cytostatika är också ett behandlingsalternativ.  Även biologiska läkemedel.

I vissa fall kan man behöva en stamcellstransplantation.

Har sjukdomen nått ett senare skede är den svårare att behandla. I dessa fall behövs alltid stamcellstransplantation.

Dödlighet

Vid akut leukemi blir 75 procent av de barn som drabbas blir helt friska. Hos vuxna är den siffran något lägre. Chansen att bli frisk är större ju yngre du är.

Vid kronisk leukemi kan de flesta leva ett helt, eller nästintill ett helt, liv med sjukdomen utan att livskvaliteten påverkas. Det är ännu inte utrett hur många som blir helt botade.