✕ Stäng

Behandling av tunntarmscancer

Vid tunntarmscancer opererar man bort tumören i tarmen. Beroende på vilken typ av tumör du har får du sedan olika behandlingar.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019
behandling av tunntarmscancer

Vid cancertypen adenocarcinom så behövs cytostatika efter operationen.

Undersökning

Misstänker du tunntarmscancer ska du genast kontakta sjukvården.

Metod för undersökning beror på vilken typ tumör man misstänker. Exempel på undersökningar är blodprov, urinprov, endoskopi, ultraljud, datortomografi (DT), magnetkameraundersökning (MRT), hormonreceptorskintigrafi, PET och provtagning av misstänkt tumörvävnad via ultraljud eller operation.

Det kan även bli aktuellt att undersöka andra organ som kan påverkas direkt via tumörspridning eller indirekt genom hormonutsöndring.

Om du har tunntarmscancer

Det finns olika typer av cancertumörer som kan drabba tunntarmen: Carcinoider och adenocarcinom. De ger olika symptom och behandlas på olika sätt. Men vid båda typer av tunntarmscancer så tar man först bort tumörerna med hjälp av operation.

Under operationen tar man också bort närliggande lymfkörtlar. Detta för att säkerställa att alla cancerceller är borta ifall att de hunnit sprida sig till lymfkörtlarna.

Behandling vid carcinoider efter operation

Efter operationen får du oftast symtomatisk behandling (exempelvis antihormonell eller mot diarré) och behandling som höjer immunförsvarets aktivitet.

Carcinoider växer väldigt långsamt och därför är det lättare att hålla denna cancertyp under kontroll.

Om denna typ av cancer har spridit sig kan man behandla med målsökande strålbehandling.

Behandling vid adenocarcinom efter operation

Adenocarcinom är en aggressivare typ av cancer. Vid behandling av cancertypen adenocarcinom behandlas du oftast av cytostatika efter operationen. Ibland även med strålning.

Prognos

Prognosen varierar beroende på tumör och om cancern har hunnit sprida sig.

Diagnosen carcinoider ser oftast bra ut, även om den har hunnit sprida sig. Vid spridd adenocarcinom ser diagnosen dock lite sämre ut. Men idag finns bra behandling som bromsar cancer och kan förlänga livet för den drabbade.