✕ Stäng

Behandling av testikelcancer

Vid behandling av testikelcancer så måste man alltid operera bort den sjuka testikeln. Därefter kan man se vilken typ av testikelcancer du har och behandla därefter.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 september 2019

operation vid testikelcancerOperation krävs alltid

Vid testikelcancer så opereras den sjuka testikeln bort. Detta görs genom ett snitt i ljumsken.

Efter att testikeln plockats ut kan man veta vilken typ av testikelcancer du haft.

Det finns två olika typer: Seminom och Non-seminom. Beroende på vilken cancertyp du haft och om cancern har spridit sig kan du få olika behandlingar efter själva operationen.

Behandling vid typ seminom

Om cancern inte har spridit sig

Om testikelcancer typ seminom inte har spridit sig så behöver du inte mer behandling än operationen. Två av tio får dock återfall, men det finns effektiv behandling i dessa fall. Om tumören var mindre än fyra centimeter så är risken för återfall väldigt liten. Om tumören är större kan du antingen välja att regelbundet gå på återbesök för kontroller eller behandla med cytostatika för att förhindra och upptäcka återfall i tid.

Om cancern har spridit sig

Om cancern har spridit sig behandlas du med cytostatika. Om cancern spridit sig till lymfkörtlarna längst ryggraden kan strålbehandling vara aktuellt.

Behandling vid typ non-seminom

Om cancern inte har spridit sig

Vid non-seminom så finns den en risk för spridning. Därför kan du behandlas med cytostatika alternativt gå på regelbundna kontroller. Om tumören växt in i blodkärl eller lymfkärl så brukar läkaren alltid rekommendera cytostatika då det kan finnas dottertumörer som är så små att de inte än kan upptäckas.

Om cancern har spridit sig

Cytostatika kan behandla spridd cancer. Då ges cytostatika i flera omgångar. Om metastaser finns kvar efter en fjärde omgång cytostatika så opereras metastaserna istället.

Prognosen är väldigt god

De flesta män blir friska efter prostatacancer. Upp till 95 procent blir botade. Prognosen är något sämre om metastaser har satt sig i hjärnan eller leven och du har höga halter av tumörmarkörer i blodet men detta är väldigt ovanligt efter testikelcancer. Men även om det skulle hända blir hälften av alla män botade i även dessa fall.

Sexliv – erektionen påverkas inte

Du kan få stånd och ha sex trots sjukdomen och behandlingen. Detta påverkas inte. Däremot kan testikelcancer påverka psykiskt och fysiskt på andra sätt. Exempelvis kan många ha svårt att acceptera att de bara har en testikel. Men det finns en möjlighet att operera in en testikelprotes för dig som känner så.

Barn – lämna spermier för framtiden

Fortplantningsförmågan kan dock påverkas av testikelcancer. Cytostatika gör de flesta män sterila men efter några år så återhämtar sig spermaproduktionen igen.

En del förblir dock sterila. Därför erbjuds du innan din behandling att lämna spermier för att eventuellt användas till en provrörsbefruktning i framtiden.