Behandling av magcancer

Magcancer, magsäckscancer, behandlas med operation. Ibland kan du även få cytostatika innan och efter operationen för att operationen ska bli så lyckad som möjligt.


behandling av magcancer

Hur stort ingreppet är beror på tumörens placering, hur avancerad cancern är och tillståndet hos patienten.

Behandling sker med operation

När tumören i magsäcken opereras bort kan en del av magsäcken eller hela magsäcken vara tvungen att tas bort. Om hela magsäcken tas bort så opereras matstrupen ihop med tunntarmen.

Ibland tas även närliggande lymfkörtlar och mjälten bort.

Hur stort ingreppet är beror på var tumören sitter, hur avancerad cancern är och hur mycket patienten tros tåla.

Under operationen är du sövd och operationen tar ungefär tre till fem timmar.

Efter operationen

Du får vara kvar på sjukhuset i en till två veckor. I början går det bra att dricka och med tiden även äta.

Under din behandlingstid och en månad efter operationen behöver du vara sjukskriven. Om du röker är det väldigt viktigt att du slutar eller i alla fall gör ett rökstopp för att få så bra läkning som möjligt.

Cytostatika innan och efter operationen

Forskning har visat att nio veckors cytostatikabehandling innan och efter operationen ökar chanserna för bot. Cytostatika kan dock ge jobbiga biverkningar.

Cytostatika vid obotlig cancer

Cytostatika kan i vissa fall förlänga livet för den som har obotlig cancer. Men hos vissa är biverkningarna för jobbiga om allmäntillståndet är dåligt. Ofta behandlar man med cytostatika på prov för att se hur cancern svarar.