Fatana Hekmat


Fatana Hekmat är 27 år gammal och donator till Tobiasregistret. Tobiasregistret är Sveriges nationella register för friska givare av blodbildande stamceller. Tack vare Tobiasregistret har närmare 1000 stamcellstransplantationer genomförts och därmed har alla dessa svårt sjuka patienter fått chansen att bli friska.