Artiklar om Ärftlig cancer

Olika behandlingar vid cancer

Vilken form av cancer du har och hur framskriden den är avgör valet av behandlingsform.

Nationella screeningprogram för cancer

Nationella screeningprogrammet finns för att tidigt kunna upptäcka och behandla sjukdomar och på så sätt minimera sjukdomens konsekvenser.

Riskminskning via hälsosamma levnadsvanor

Tolv hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för cancer.

Cancerstaging

Viktigt för att förstå hur långt framskriden cancern är och val av behandling.