Artiklar om Ärftlig cancer

Olika behandlingar vid cancer

Vilken form av cancer du har och hur framskriden den är avgör valet av behandlingsform.

Nationella screeningprogram för cancer

Nationella screeningprogrammet finns för att tidigt kunna upptäcka och behandla sjukdomar och på så sätt minimera sjukdomens konsekvenser.

Tips för att minska risken för cancer

WHO listar hälsosamma levnadsvanor som kan minska risken för cancer.

Cancerstaging

Viktigt för att förstå hur långt framskriden cancern är och val av behandling.

Utredning av ärftlig cancer – så går det till

Ungefär var tredje person utvecklar cancer någon gång under sin livstid – men allt fler blir botade. En familj med flera cancerfall och framför allt flera fall av samma cancersjukdom kan tyda på att det rör sig om ärftlig cancer.

Vad händer efter ett positivt gentest?

Att känna till sin cancerrisk möjliggör riskmitigering.

DNA-sekvensering

DNA-sekvensering är en process för att fastställa ordningen (sekvensen) av de fyra nukleotiderna som bygger upp DNA:t.

Gentest för ärftlig cancer – ta reda på om du bär på anlag

Med ett gentest kan du ta reda på om du bär på anlag som ökar risken för ärftlig cancer.

Är cancer ärftligt & hur ärvs cancer?

Vissa cancerformer är ärftliga eller har en starkare ärftlig komponent än andra. Men det betyder inte att alla som har anlag kommer få cancer, enbart att risken är förhöjd. Det behövs ytterligare genförändringar för att en frisk cell omvandlas till en cancercell.

Arvsmassa, gener och mutationer

Människans arvsmassa är den totala mängden kromosomer i en cell. Det är i kromosomerna vi hittar vårt DNA och de tiotusentals gener som kodar för proteinerna vi behöver för att vi ska fungera.