✕ Stäng

Anhörig vid lymfom

Anhöriga drabbas väldigt hårt av ett cancerbesked. Som anhörig är du både rädd för att förlora någon du älskar, men också oviss om hur du bäst ska ge hjälp och stöd.

Linda Nestor, journalist och redaktör på Healthcare Media
Senast uppdaterad 27 augusti 2019

AnhörigHur du kan hjälpa

Ibland vill man bara försöka pigga upp den sjuka och göra honom/henne glad. Ibland kan det vara exakt vad den drabbade behöver, men i andra stunder kan det vara helt tvärtom. Ibland vill den drabbade inte muntras upp utan bara har någon som sympatiserar, lyssnar och förstår smärtan.

Det är en tuff balansgång samtidigt som det är tufft att se någon man älskar må så dåligt. Det viktigaste är ändå att alltid finnas där, att orka lyssna och att dela smärtan.

Det kan också vara bra att hjälpa till med praktiska saker som personer inte kan eller är för trött för att göra. En person som drabbas av lymfom är ofta väldigt trött och går ner i vikt. Du kan underlätta genom att laga mat, skjutsa personen dit den vill och hjälpa till med andra praktiska saker.

På sjukhuset kanske personen vill att du sitter bredvid som stöd.

Tänk på att alla reagerar olika och vill ha stöd och hjälp på olika sätt.

Var du kan få stöd

Alla i familjen eller andra närstående genomgår sin egen krisreaktion, vilket kan se ut på många olika sätt.

Först och främst är man väldigt rädd för att förlora någon man älskar, man kan känna sig isolerad och ensam, oviss och rädd inför framtiden och även drabbas av skuldkänslor över att man oroar sig för sin egen situation när någon är sjuk.

I en del landsting finns stödgrupper för närstående till cancerdrabbade. Du kan också prata med kuratorn där den sjuke vårdas om vilken hjälp du kan få som anhörig. Även på Cancerfonden och på Cancerupplysningen finns det stöd och samtal från professionell personal.