Alkoholkonsumtion i Europa ökar risk för tarmcancer

Genomsnittlig alkoholkonsumtion i alla 28 EU-länder ligger på en nivå som ökar risken för tjock- och ändtarmscancer enligt ny rapport.

Öl hälls upp i ett glas


Enligt en rapport från United European Gastroenterology konsumerar européer i snitt två alkoholdrycker om dagen. Det är en nivå som klassas som måttlig alkoholkonsumtion men ökar risken för tjock- och ändtarmscancer med 21 procent.

Inget land inom EU har en ”låg” alkoholkonsumtion, motsvarande mindre än en alkoholdryck per dag per person, enligt rapporten.

Alkoholkonsumtionen i Europa är därmed högre än någon annan region i världen. Rapporten visar även att över en femtedel av befolkningen över 15 år dricker kraftigt minst en gång i veckan. Detta har lett till att Europa som kontinent har den högsta nivån av ohälsa och förtidig död kopplat i alkohol.

Trots hög alkoholkonsumtion är 90 procent av européer ovetande om kopplingen mellan alkohol och cancer. Måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för både strupcancer, tjock- och ändtarmscancer. Högre konsumtion, mer än 4 alkoholenheter om dagen, ökar även risken för cancer i lever, bukspottkörtel och magsäck. Dessa cancerformer orsakar tillsammans tre miljoner dödsfall varje år och utgör en tredjedel av alla cancerdödsfall i världen.

Europas alkoholproblem växer i okunskap

United European Gastroenterology förklarar i sin rapport att konsumenter blir förvirrade av rekommendationer i glas, enheter eller alkoholvolym vilket bidragit till okunskap. Bland deras förslag på förbättring inom EU står på listan politiska insatser som begränsad tillgång till alkohol och högre priser, strängare reglering av alkoholmarknadsföring samt bättre överensstämmande rekommendationer över hela Europa.

Frankrike har lett vägen i detta avseende med både strikt reglering av marknadsföring och tuffare regler kring alkoholkonsumtion på arbetsplatsen vilket bidragit till både lägre alkoholkonsumtion och färre cancerfall.