Alkohol en riskfaktor för prostatacancer

Ju mer du dricker desto högre är risken för prostatacancer visar en ny studie.

Människor i en pub


Alkohol känd riskfaktor för bröstcancer och olika cancerformer i tarmsystemet. Det är också kopplat till ökad risk för hudcancer, bukspottkörtelcancer och prostatacancer men där har det funnits motsägelsefulla resultat.

Ett problem med tidigare forskning är att många studier inte skiljt deltagare som aldrig druckit alkohol från deltagare som valt att sluta dricka på grund av till exempel hälsoskäl men som tidigare i livet konsumerat alkohol i olika utsträckning. När de deltagarna jämförs med personer som under studiens gång konsumerar alkohol är det lätt att negativa hälsoeffekter av alkohol skyms och förblir oupptäckta.

Aldrig druckit vs. slutat dricka

Nu har ett forskningsteam i Australien granskat 27 studier för att uppskatta risk av alkoholkonsumtion och prostatacancer.

När personer som aldrig druckit skiljdes från personer som valt att sluta dricka blev en trend synlig. Trenden visade sig dessutom vara dos-beroende, alltså ju mer du dricker desto högre risk för prostatacancer.

Även vid låg alkoholkonsumtion, omkring två enheter om dagen, var kopplat till 8 procent högre risk för prostatacancer jämfört med personer som aldrig druckit. Sex av de 27 granskade studierna visade upp till 23 procent ökad risk.

– Denna studie stärker bevisen att alkoholkonsumtion är en riskfaktor för prostatacancer, säger Tim Stockwell, medförfattare bakom studien i ett pressmeddelande.